PONT SOBRE EL RIU TER, ENTRE FLAÇÀ I SANT JORDI DESVALLS
11/07/2006


El desembre del 1999, en Francesc Ferrer i Gironès, preguntà a la Mesa del Parlament de Catalunya si la Generalitat tenia enllestides les gestions per la construcció d'aquest pont.

A LA MESA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

El diputat subscrit Francesc Ferrer i Gironès, elegit per la circumscripció de Girona, adscrit al Grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya, a l'empara del reglament de la Cambra, formula una pregunta per escrit al Govern, sobre l'execució del Pont sobre el riu Ter, entre Flaçà i Sant Jordi Desvalls.

Antecedents

Quan el dia 20 d'octubre de 1983 vaig presentar davant de la Generalitat una petició a la Direcció General de Carreteres perquè en el "Pla de Carreteres de Catalunya" aleshores en exposició al públic s'hi inclogués un "Pont" damunt del riu Ter a l'alçada de Flaçà, era la petició unànime d'un clam popular que tenia antecedents d'abans de la II República, atès que al "Plan Adicional de Carreteras de 1932" ja s'havia previst aquest pont. Les gestions dels Ajuntaments de Sant Jordi, de Colomers, de Cervià, de Bordils, de La Pera, etc. han estat innúmeres. Però heus ací que davant de tanta incúria per part de tots els governs de la Dictadura Franquista, com a senador vaig convocar a totes les parts implicades el 1983, i d'ençà d'aquella reunió no vaig obtenir el "pont", però si que a finals de 1984 s'havia construït provisionalment un "passa-llis" de 65'50 metres lineals i una alçada d'un metre sobre el llit del riu.

Aquest "passa-llis" havia de ser provisional, però han transcorregut setze anys i encara tot està igual. A la legislatura passada vaig signat una "Proposició No de Llei" sobre la urgència de la construcció d'aquest pont, i fou aprovada. El conseller Artur Mas el dia 5 de març de 1996 va afirmar que tenia el projecte acabat, i que només li mancava la informació al públic i la licitació de les obres. Mentre la vida administrativa passa amb tanta lentitud, al passa llis per la manca de visibilitat han esdevingut diversos accidents.

Cal considerar que no es just el retard amb que la Generalitat tracta a tots els pobles que tenen necessitat de fer servir el pont sobre el riu Ter, entre Sant Jordi i Flaçà, o allà on millor escaigui, i per tant, és urgentíssima la seva solució, I per això formulem la següent pregunta:

¿El Govern de la Generalitat té enllestida tota la tramitació administrativa del projecte d'una nova carretera entre Flaçà i Sant Jordi Desvalls amb un pont sobre el riu Ter per executar les obres tal com ens va prometre el 1996?. ¿Quan el Govern pensa licitar les obres i iniciar la seva execució material de l'esmentat pont sobre elTer?.
Girona, 7 de desembre de 1999Aquesta notícia ha rebut 2204 visites.
<< Anterior   [Tornar a l'índex de notícies]   Següent >>