LA PARTICIPANÇA DE FRANCESC FERRER I GIRONÈS
02/03/2008


En motiu de l'acampada reivindicativa que va tenir lloc aquest dissabte, 1 de març, a la devesa de Girona, us fem avinent el preàmbul del reglament regulador de la participança, escrit per en Francesc Ferrer.

.../... Els elements formals, els procediments participatius, els hàbits quotidians, els mètodes de col•laboració i els valors de la participança són tan o més importants com els mateixos objectius que són la fita de les decisions polítiques i de la gestió administrativa. No cal dir que en aquests reglaments s’hi preveuen no només la participació en la fase de la planificació, en el procés de decisió, i en l’etapa de l’execució, sinó que també contempla la gestió dels conflictes.
.../...PREÀMBUL

En la línia de l’aprofundiment de la democràcia, el govern de la ciutat de Girona avança vers la institucionalització de les figures jurídiques que regulen els principis de la participació ciutadana. Aquest aprofundiment democràtic implica reglamentar els canals de participació, atès que regular els procediments democràtics per assolir els objectius polítics i socials corporatius, és tan important com els objectius mateixos. Els elements formals, els procediments participatius, els hàbits quotidians, els mètodes de col•laboració i els valors de la participança són tan o més importants com els mateixos objectius que són la fita de les decisions polítiques i de la gestió administrativa. No cal dir que en aquests reglaments s’hi preveuen no només la participació en la fase de la planificació, en el procés de decisió, i en l’etapa de l’execució, sinó que també contempla la gestió dels conflictes.

La “participança” seria doncs l’aplicació pràctica i real del dret a participar a través de la cultura del diàleg. Seria un nou estil de govern, diferent al model del control jeràrquic. Seria l’ampliació que a través de les noves tecnologies i la societat de la informació han de posar al servei dels ciutadans des de totes les administracions públiques. Informació a favor dels ciutadans, i recepció de les idees, opinions, criteris, i decisions per a poder “co-governar” els afers públics, sense abdicar el Govern Municipal de les seves legítimes funcions executives. En la participança s’hi viu una interdependència i una interacció que garanteix un equilibri harmònic entre els components de la política, els seus actors i els seus agents. Cal governar en xarxa, i que els protagonistes ufanosos del “bé públic” no s’oblidin del “malestar privat”.

La realització pràctica en el segle XXI del dret a participar en la vida política i en la cosa pública serà la nova actuació política que els gironins aportarem a Europa. Aquest ha de ser l’eix principal que la revolució catalana ha d’aportar i de mostrar al món. Si efectivament la transformació tecnològica s’està congriant, el canvi del pensament polític i doctrinal se’ns està transmutant, només queda ja la innovació política que ha de capgirar les relacions ciutadanes i ens ha de portar a una nova situació política on sigui desterrat el model jeràrquic i centralitzat.

Els principis fonamentals que regularien la participació ciutadana serien la de: a).-facilitar una àmplia informació sobre les activitats, les obres i els serveis que desenvolupa l’Ajuntament. b).- Fomentar i incrementar la participació dels ciutadans en la vida col•lectiva de la ciutat i en la presa de decisions. c).- Promoure el voluntariat de persones i entitats en el desenvolupament de programes i projectes de caràcter cívic. d).- Apropar la gestió municipal als ciutadans a través de les “cartes del ciutadà” i les “cartes de qualitat” tot i millorant-ne la seva eficàcia. e).- Corresponsabilitzar la ciutadania en la presa de decisions importants del Govern de la Ciutat. f).- Reforçar el teixit associatiu mitjançant una política de suport a les entitats i el desenvolupament de la xarxa d’equipaments i centres cívics. g).- Incrementar les institucions de mediació i l’arbitratge per a l’adequada gestió dels conflictes.


Girona, juny del 2004Aquesta notícia ha rebut 1802 visites.
<< Anterior   [Tornar a l'índex de notícies]   Següent >>